Schori (SWI) v Jackson (SCO) – 1700, Friday 7th December

1700 (GMT), FRIDAY 7th December 2018
Jackson (SCO) v Schori (SWI)